Půjčovna lodí
☎ 602 151 125
< návrat zpět

Dvoudenní vodácký kurz Vltava

Doba trvání akce: 2 dny a trasa Český Krumlov - Boršov.
Cena: od 330.-Kč / osoba
Cena zahrnuje: Loď nebo raft. Pádlo + plovací vestu + konev pro každého účastníka kurzu. Dopravu zavazadel. Rezervaci míst pro stanování v kempech. Kvalifikovaného instruktora vodní turistiky. Zabezpečení vodáckého výcviku.
Cena nezahrnuje: kempovné, stravování, dopravu účastníků na místo vyplutí.

Navrhovaná trasa

1. den Příjezd skupiny do Českého Krumlova. Výcvik na lodích. Splutí úseku řeky Český Krumlov ? Zlatá Koruna. Táborák.
2. den Splutí úseku Zlatá Koruna - Boršov. Prohlídka zříceniny hradu Dívčí kámen. Ukončení akce a odjezd skupiny zpět domů. Nebo možnost přespat v kempu a odjezd druhý den. /cena stejná/.