Půjčovna lodí
☎ 602 151 125
< návrat zpět

Vodácký kurz

Velký důraz je kladen na bezpečnost všech účastníků (povinné plovací vesty na lodích při plavbě apod.) Školní výcvikové kurzy a vodácké výlety jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly normám a předpisům MŠMT. V případě, že nepožadujete plný servis se zajištěním všech doprovodných služeb, lze si u nás veškerý vodácký materiál výhodně zapůjčit se zajištěním převozu na místo startu a po doplutí zpět do loděnice.