Půjčovna lodí
☎ 602 151 125

Storno podmínky

  • při zrušení rezervace 15 a více dní před dnem zápůjčky vracíme celou zálohu.
  • při zrušení rezervace 14 - 5 dnů před dnem zápůjčky je stornopoplatek 25% z ceny půjčovného.
  • při zrušení rezervace 4 a méně dnů před dnem zapůjčení je stornopoplatek 50 % z ceny půjčovného.
Vrácení lodí, raftů během plavby:
V případě vrácení plavidla během plavby, vracíme půjčovné ve výši 50% a to pouze z vážných důvodů na základě písemné žádosti s odůvodněním předčasného ukončení plavby. Déšť a nepříznivé počasí / chladno / není důvod ke zrušení vodácké akce. Den vrácení plavidla je počítán jako den zapůjčení.