Půjčovna lodí
☎ 602 151 125
< návrat zpět

Předčasné ukončení zápůjčky

V případě předčasného ukončení zápůjčky se peníze za zápůjčku nevrací. Výjimka - velká voda - vyhlášení povodňového stupně na daném úseku řeky.
Chlad a déšť není důvod ke zrušení objednávky nebo zápůjčky. V případě volných kapacit lze nabídnout jiný volný termín v témže roce. Postupuje se podle storno podmínek.